Friday, November 22, 2013

New job HVAC Operator

LinkedIn Following

  • Group: JOBS 2.0: Job Search Career Networking Staffing. Post Resume -Get Paid by Employers at Resumark .com
  • Subject: HVAC Operator

Muhammad Saqlain Khan,TI(M) posted a job: HVAC Operator

"HVAC Operator Qualification: DAE (Mechanical) Experience: 3 Years, preferably previous absorption chiller experience. Resume with photographs to sikandar99khan@yahoo.com"

Don't want to get activity notifications: Change your following people settings »

Learn more about following people's activity

 
This email was intended for Openings India (Owner, Recruitment India). Learn why we included this. © 2013, LinkedIn Corporation. 2029 Stierlin Ct. Mountain View, CA 94043, USA
 

1 comment:

Á Phàm Liêu said...

Thank for sharing!!!
Cùng tìm hiểu về thương hiệu giày 361 của nước nào. Cách mua hàng trên Amazon Ðức nhu thế nào ship về Việt Nam và mua hàng Nhật Bản chất lượng ở đâu? cũng nhưu tìm hiểu về số 4 la mã trong đồng hồ

Earlier Posts